Tag: eksternistyczne

Przygotuj się do matury najlepiej jak potrafisz

Kiedy szkoła była dawno temu

Dla osób, które po zdanej szkole średniej nie przystąpiły do egzaminu maturalnego zdecydowaną trudnością jest powrót do trybu nauki. Przede wszystkim zmieniły się zasady, podstawa programowa i nie do końca wiadomo, co jest ważne, wymagane i istotne. Z pomocą mogą przyjść kursy maturalne (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-2020), organizowane w całym kraju stacjonarnie lub jako kursy online. Dzięki podjętej pracy będziemy mieć pewność, że przypomnieliśmy sobie wszystkie najpotrzebniejsze informacje oraz jesteśmy gotowi na starcie z majowym egzaminem.

Zasady, zwłaszcza po reformie edukacji, uległy dość dużym zmianom, w dodatku należy dobrze się rozeznać, które z nich bezpośrednio nas dotyczą. Osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej zdają już co prawda tzw. nową maturę, ale wybierają jedynie trzy przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematykę), do których dobierają tylko jeden egzamin w zakresie rozszerzonym. Od tego roku obowiązkowo zdawane muszą być dwa egzaminy rozszerzone, ich wybór cały czas pozostaje w gestii zdającego (deklaracje maturalne można jeszcze zmienić do połowy lutego). Zmianie uległa również zasada zdawania egzaminu ustnego z języka polskiego, wcześniej polegała na referowaniu przygotowanej wcześniej prezentacji, obecnie maturzysta losuje z zestawu pytań jedno, które dotyczy części literackiej lub gramatycznej.

Do matury zostało mało czasu. Zdążę?

Oczywiście nie powinno się zabierać za naukę do egzaminu na ostatnią chwilę, ale to wcale nie oznacza, że jeśli zaczniemy pracę teraz, to w maju nam się nie powiedzie. Wszystko zależne jest od naszego poziomu zaangażowania i czasu, który poświęcimy na naukę. Kursy online możemy oglądać w dowolnej chwili, co z pewnością jest dużym udogodnieniem dla osób pracujących, posiadających zmienny tryb pracy. Kursy stacjonarne mogą przybierać też formę przyspieszoną – nauczaną w blokach, np. 8 godzin dziennie lub tydzień na jeden z przedmiotów. To od nas zależy, czy tego rodzaju prezentacja będzie dla nas przydatna, jeśli nie umiemy się skupić na dłużej niż dwie-trzy godziny musimy rozważyć inną formę nauki.

Kursy maturalne, zwłaszcza stacjonarne, prowadzone są bezpłatnie, najczęściej przez nauczycieli lub egzaminatorów. Warto poszukać opinii na ich temat i upewnić się, czy wraz z kursem otrzymamy opracowania zagadnień oraz w jakiego rodzaju książki powinniśmy się zaopatrzyć. Cennym jest również informacja o ilości zadań i testów, które będą dla nas przygotowane. Dzięki temu z łatwością przećwiczymy przerobiony materiał i będziemy pewni, że zmieścimy się z rozwiązaniem arkusza w czasie przeznaczonym na egzamin majowy.

School obraz autorstwa ijeab - www.freepik.com